5 juni, 2017 dennis 0Comment

Var konstnärer hämtar sin inspiration kan självklart variera enormt, och det går bara att nämna exempel i denna artikel. Förhoppningsvis kan exemplen dock i sin tur inspirera konstnärer som letar efter sin egen inspirationskälla.

Precis som de flesta andra får till exempel konstnärer en mängd nya intryck på resor utomlands och i möte med andra kulturer. Under 1800-talet och tidigt 1900-tal förväntades det nästan att en konstnär, arkitekt eller människor inom andra kreativa yrken skulle företa sig en ”utbildningsresa” eller inspirationsresa runt Europa eller världen under sina formationsår. Även om det idag inte är standard för konstnärer att göra en utbildningsresa på samma sätt, fortsätter många att resa och att inspireras från de resorna. Det gjorde till exempel konstnären Bengt Böckman, som bland annat hämtade inspiration från den italienska ön Capri. Han bodde också i Japan en längre tid, och från den upplevelsen skapade han utställningen ”Japanska bilder”, som behandlade kulturkrocken mellan den västerländska och den japanska kulturen.

Andra konstnärer finner snarare sin inspiration i en slags sammansmältning mellan två olika kulturer, än i motsättningarna mellan dem. Det gäller bland annat Kerstin McKee, som är född i Sverige men som gifte sig med en amerikan. Det var också i USA som hon gick sin konstutbildning, och svenskar som ser hennes konst menar att det märks att hon har studerat och levt i USA. Amerikaner menar å andra sidan att hennes inspiration från de nordiska länderna syns tydligt. Själv menar Kerstin att hon inspireras av folklore, organiska former, fantasi, kärlek, förhållanden, existentiella frågor och andlighet.

Åter andra finner inspiration när de reflekterar inåt i sig själva, snarare än utåt mot världen. Då kanske man ska investera i en Fatboy eller en annan skön sittmöbel istället för en resa, så att man kan sitta skönt medan man blickar in i sin själ.