26 augusti, 2020 Alexandra 0Comment

Det är kommunerna själva som bestämmer vilken konst som ska finnas på allmänna platser i just deras kommun. Skattebetalarna betalar för konsten, men politikerna väljer vad som ska få visas och inte visas i det offentliga rummet. Vilket politikstyre en kommun har avgör alltså vilken konst som visas, men alla invånare får betala för det oavsett vad man tycker om konsten i fråga.

Kommunens konst – allas konst

Kommunpolitiker och deras styre ska representera folkets vilja och det gäller både i små och stora frågor. När det kommer till konst verkar kommunpolitikerna dock bestämma lite hur som helst hur skattebetalarnas pengar ska spenderas och konstverken verkar tillsynes bli en symbol för politikernas egna politiska åsikter snarare än en utsmyckning för kommunen.

Förutom att konsten får agera budbärare för diverse politiska åsikter finns det även åsikter om konsten i sig hos allmänheten. Även om konstverken kanske inte har en politiskt anknytning alla gånger är det ändå vanligt att kommuninvånarna ifrågasätter konstverkens utseende och placering.

Kanske bör konstverk som placeras på allmän plats göras till en viktigare fråga för allmänheten, eftersom alla invånare betalar för det och alla tvingas se eller höra dem oavsett vilken politisk åsikt man har och oavsett vad man tycker om konstverken. Och kanske borde kommunpolitiker besöka https://www.bga.se för att få lite mer inspiration kring konst.

Att rösta om konstverkens vara eller icke vara kan vara ett sätt att få en mer demokratisk konst i samhället.