11 januari, 2016 dennis 0Comment

 

Att det skulle vara ett glamoröst yrke att vara konstnär är en ren myt. Detta är bara några få som lyckas uppnå, genom att de har profilerat sig på ett unik vis eller varit riktigt bra på sin konst under livet. De flesta konbboy-1450053_1920stnärer blir inte ens erkända under sin livstid, och av den anledningen kommer det att vara mycket svårt för de flesta att Leva på sin konst. De flesta konstnärer lever därför ett mycket ensamt och bohemiskt liv, där de satsar allt på sitt stora intresse och inte har tid eller ekonomi till att vara en del av en normal familj. Dock kommer det för alla konstnärer att finnas lite hjälp att få, om de är svenska medborgare vill säga.

Du som är svensk medborgare och vill leva på din konst har det lite lättare än konstnärer i andra länder, förutsatt att du är den som vill vara registrerad med din inkomst. Allt annat är olagligt och kommer om det uppdagas att registreras som svart arbete och skattefusk. Om du är den som vill vara konstnär, så kommer du dock att vara den som kan få en skattelättnad för din registrerade inkomst.

I Sverige finns det något som kallas för konstnärsskatt, vilket är en lägre skatt för alla de som registrerar försäljningen av sina konstverk. Nu kommer det dock inte att göra det mycket lättare att leva på din konst, och du som bara har det som hobby kommer förmodligen inte heller att ta upp någon försäljning i din deklaration. Chansen att du skulle åka fast för detta är också så marginell att det gör att folk inte tänker på det.